Välkommen till Goldfashion.
Uppfödning av Golden Retriver i 26 år.
Startade med Kennel Kempner's 1995-2007 tillsamman med Hans Kempner.
Sen därefter är det Kennel Goldfashion

Eivor Nilsson
Byagatan 99
291 73 ÖNNESTAD
Mobil: 0730-67 07 01
E-post: kennelgoldfashion@gmail.com